Category: Inredning

Lägg in ett ljuddämpande golv i studion

Du som har din egen radiostudio är säkert väl medveten om hur mycket vissa ljud kan störa din sändning. I en musikstudio är väggarna isolerade för att hantera störande ljud utifrån, men i en hemmastudio är det dock inte alltid möjligt. Däremot kan du lägga ett ljuddämpande golv för att förminska ljuden. Vad dämpar ljud?…

Skärma av på kontoret för arbetsro

Du som jobbar på kontor vet precis hur det känns att inte få någon arbetsro när man försöker göra sitt jobb. Dina kollegor springer in och ut för att ställa frågor eller informera om något. Eller du kanske delar ditt kontor med flera kollegor, och då bryts arbetsron av andra faktorer. Exempel är om din…