Brandsäkerhet i din studio

Att brandsäkra sin tillvaro är A och O när det kommer till att hantera en brand när olyckan väl är framme. I din studio har du dessutom många tillgångar som går på elektricitet, vilket innebär att det är större risk för brand. Att utbilda dig eller din personal i brandsäkerhet är enligt arbetsmiljöupplysningen lika viktig som brandutrustningen. 

Brandutrustning

Först och främst är det viktigt att ha en välfungerande brandvarnare. Det ger nämligen ett tidigt larm om en brand, vilket hjälper dig att agera i tid. Därmed är det större sannolikhet att du kan komma undan utan skador än om du inte har en brandvarnare. Därefter är det bra att ha en brandsläckare lätt tillgänglig för att snabbt kunna hindra en mindre brand från att bli större. Det finns olika typer av brandsläckare och det är viktigt att du rätt typ av släckare utifrån din lokal. Det är också viktigt att ha rätt släckare till olika bränder när branden väl är framme. Du kan behöva läsa mer om olika brandsläckare och vilken variant du kan behöva. En brandfilt är ett annat bra komplement för att stoppa mindre bränder eller ifall någon persons kläder fattat eld. All information du behöver gällande brandsäkerhet finns lättillgängligt på nätet.